Verb
nitanarika
ullil$u
qurribani$$u
qurribaani$$u
idii
nizuuz
ilawwuniaati
ilawwuni
ilawwu
elee
iwwi
ilee
unakker
iiduu
sapar
innaaddi
qab*u
said
umma
ummu
ittatapras
ittabni
li$esaanni
ilulu
ithe*