Verb
reres
puras
liddinuu
liddinuuninni
is$atam
babalum
i$iru*
i$iruu*
i$iruus
i$iruu
i$irus
i$iru
ikkisum
ikkusuma
ikkusu
ikkusi
istet
is$tet
iskunsu
is$kuns$u
irteha
ittia
kalusunu
u$taabil
luumur