Verb
nasaaqum
iizuskinaa$im
tabbatum
asu
mahazum
ikassuu
itulu
ibba$$uuu
artasi
imatu
imatum
ismi
semum
semu
aratum
arat
aratma
utebbibum
*tebbibas
*tebbibassuma
imallik
nimlik
iptaqid
taspurim
tarappud*